Samotność, powrót do jaźni
autor: Erolandia     4 komentarzy

Nietrudno podać przykłady genialnych mężczyzn i kobiet, których stosunki z innymi ludźmi miały burzliwy przebieg i których osobowości zostały zaburzone przez choroby psychiczne, alkoholizm czy nadużywanie narkotyków. Ze względu na to łatwo przyjąć, że twórczy talent, niestabilność psychiczna i obniżona zdolność do utrzymywania satysfakcjonujących stosunków z ludźmi są ze sobą ściśle powiązane. Z tego punktu widzenia posiadanie twórczego talentu jawi się jako wątpliwe błogosławieństwo, dar o janusowym obliczu, który może wprawdzie przynieść fortunę i sławę, nie ma jednak nic wspólnego z tym, co przeciętny człowiek utożsamia ze szczęściem.

Anthony Storr